Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-08-23 11:45:16 Rok 2017 / Projekt nr 28/17 w spr. zmian w budżecie gminy Platerówka na 2017 rok. Teresa Tońska Edycja artykułu
2017-08-23 11:44:18 Rok 2017 / Projekt nr 28/17 w spr. zmian w budżecie gminy Platerówka na 2017 rok. Teresa Tońska Publikacja artykułu
2017-08-23 11:43:06 Rok 2017 / Projekt nr 27/17 w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Platerówka na lata 2017-2020. Teresa Tońska Publikacja artykułu
2017-08-23 11:42:48 Rok 2017 / Projekt nr 26/17 w sprawie: zasad poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Teresa Tońska Publikacja artykułu
2017-08-23 11:41:35 Rok 2017 / Projekt nr 25/17 w sprawie zmiany “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2017 rok”. Teresa Tońska Publikacja artykułu
2017-08-23 11:40:52 Rok 2017 / Projekt nr 24/17 w sprawie zmiany Uchwały nr XX/116/17 Rady Gminy w Platerówce z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Platerówka oraz granic ich obwodów. Teresa Tońska Publikacja artykułu
2017-08-23 11:40:22 Rok 2017 / Projekt nr 23/17 w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy logopedów, neurologopedów, terapeutów ruchowych, psychologów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Platerówka Teresa Tońska Publikacja artykułu
2017-08-23 11:39:55 Rok 2017 / Projekt nr 22/17 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Platerówka. Teresa Tońska Publikacja artykułu
2017-08-23 11:39:00 Rok 2017 / Zarządzenie nr OR 0050/113/17 Wójta Gminy Platerówka z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie odwołania Dyrektora Gimnazjum we Włosieniu . Teresa Tońska Publikacja artykułu
2017-08-18 12:17:19 Rok 2017 / ZARZĄDZENIE NR - OR/0050/112/2017 WÓJTA GMINY PLATERÓWKA z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej Teresa Tońska Publikacja artykułu