Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-20 13:27:00 Rok 2018 / Zarządzenie nr OR 0050/158/18 Wójta Gminy Platerówka z dnia 12 lipca 2018 roku W sprawie: zmian w budżecie Gminy Platerówka na 2018 rok. Monika Sikorska Publikacja artykułu
2018-07-20 13:25:40 Rok 2018 / Zarządzenie nr OR.0050/157/18 Wójta Gminy Platerówka z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2018 rok Monika Sikorska Publikacja artykułu
2018-07-20 11:26:24 Program współpracy Gm.Platerówka z organizacjami pożytku publicznego / Zarządzenie nr OR 0050/160/18 Wójta Gminy Platerówka z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zarządzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Platerówka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Monika Sikorska Edycja artykułu
2018-07-20 11:08:34 Program współpracy Gm.Platerówka z organizacjami pożytku publicznego / Zarządzenie nr OR 0050/160/18 Wójta Gminy Platerówka z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zarządzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Platerówka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Monika Sikorska Publikacja artykułu
2018-07-17 08:58:52 Przetargi nieruchomości - sprzedaż, dzierżawa, najem / W Y K A Z nr 4/2018 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Monika Sikorska Publikacja artykułu
2018-07-16 11:46:52 Konkursy na stanowiska / KONKURS NA STANOWISKO ASPIRANTA PRACY SOCJALNEJ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PLATERÓWCE Monika Sikorska Publikacja artykułu