Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-03-19 13:06:34 Obwieszczenia, ogłoszenia,zawiadomienia / Spotkanie informacyjne pt.” Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia”. Tematyka spotkania dotyczyć będzie możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 osób fizycznych chcących założyć własną działalność gospodarczą. Teresa Tońska Publikacja artykułu
2018-03-16 08:59:58 Obwieszczenia, ogłoszenia,zawiadomienia / Dodatkowy konkurs na dotacje dla przedsiębiorców Teresa Tońska Publikacja artykułu
2018-03-16 08:54:10 Obwieszczenia, ogłoszenia,zawiadomienia / nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Teresa Tońska Publikacja artykułu
2018-03-14 11:04:26 Wybory / Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych Teresa Tońska Publikacja artykułu
2018-03-14 11:03:55 Wybory / UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego Teresa Tońska Publikacja artykułu
2018-03-14 11:01:28 Wybory / Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego Teresa Tońska Publikacja artykułu
2018-03-14 08:30:05 Obwieszczenia, ogłoszenia,zawiadomienia / W Y K A Z nr 3/2018 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Teresa Tońska Publikacja artykułu