Charakterystyka ogólna gminy 

 

Charakterystyka ogólna gminy 


Powierzchnia GMINY  PLATERÓWKA wynosi 48 km i obejmuje 4 miejscowoście:
PLATERÓWKĘ
WłOSIEŃ
ZALIPIE
PRZYLASEK.
Obszar gminy zamieszkuje 1.707 mieszkańców.
Centralnie położoną miejscowością i ośrodkiem administracyjnym Gminy
jest miejscowośc  Platerówka.
Podstawowa funkcją Gminy jest rolnictwo i mieszkalnictwo. Ponad połowę
terenu gminy zajmują tereny rolne.
Znaczna częśc powierzchni gminy (ok. 40 %)  to lasy, które niemal w całości
skupione są w zwartym kompleksie Wielkiego Lasu Lubańskiego.
 


Liczba odwiedzin : 839
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Platerówka
Osoba wprowadzająca informację : Teresa Tońska
Osoba odpowiedzialna za informację : Teresa Tońska
Czas wytworzenia: 2008-01-04 13:22:33
Czas publikacji: 2008-01-04 13:45:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak