Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr OR 0050/160/18 Wójta Gminy Platerówka z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zarządzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Platerówka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

2018-08-21 08:09:26
Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Programu współpracy gminy Platerówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2016 – 2020 oraz z realizacji Rocznego programu współpracy gminy Platerówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.

2018-04-27 10:40:28
Zarządzenie nr OR 0050/134/18 Wójta Gminy Platerówka z dnia 08 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2018-01-08 13:17:18
Zarządzenie Nr OR 0050/129/2017 Wójta Gminy Platerówka z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2017-11-29 12:24:03
Zarządzenie nr OR 0050/114/17 Wójta Gminy Platerówka z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zarządzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Platerówka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

2017-09-28 10:33:12
Sprawozdanie z realizacji w roku 2016 Programu współpracy gminy Platerówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2016 – 2020

2017-04-21 09:23:38
Zarządzenie nr OR 0050/93/17 Wójta Gminy Platerówka z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2017-01-13 13:07:20
Zarządzenie nr OR 0050/77/2016 Wójta Gminy Platerówka z dnia 03 października 2016 roku w sprawie zarządzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Platerówka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

2016-11-24 11:21:40
UCHWAŁA NR XVI/94/16 RADY GMINY W PLATERÓWCE z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Platerówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok.

2016-11-23 11:43:48
S p r a w o z d a n i e z realizacji w roku 2015 Programu współpracy gminy Platerówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2011 – 2015

2016-06-03 10:48:38