Niepublikowane w BIP 

 

  


Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz.1198 z p.zm.) informacja stanowiąca informację publiczną, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana  na   w n i o s e k     zaintersowanego.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, tj.  ochrona danych osobowych oraz tajemnica państwowa, skarbowa i statystyczna.  

Załączniki

wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 32.5k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_nr_35_w_spr.dostepu_do_informacji_publicznej_w_UG_Platerowka.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 91.5k Format: .doc Pobierz

Ustawa_o_dostepie_do_informacji_publicznej[1].pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 143.48k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 689
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Platerówka
Osoba wprowadzająca informację : Teresa Tońska
Osoba odpowiedzialna za informację : Teresa Tońska
Czas wytworzenia: 2008-02-18 11:50:01
Czas publikacji: 2008-02-18 11:50:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak