Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Platerówka za rok 2017

2018-04-27 13:33:10
Harmonogrmam wywozu odpadów w 2018 roku

2018-01-10 13:12:12
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Platerówka

2017-04-26 13:54:01
Harmonogram wywozu odpadów w 2017 roku

2017-03-20 10:34:20
Harmonogram wywozu BIO odpadów z terenu gminy Platerówka

2016-08-05 09:15:08
Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2016 roku

2016-08-02 07:33:16
Przepisy gminne dotyczące utrzymania porządku i czystości w gminie obowiązujące od 1 lipca 2016 roku

2016-07-29 13:30:08
Wzór deklaracji obowiązujący od 1 lipca 2016 roku

2016-07-29 13:28:55
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LIPCA 2016 ROKU

2016-06-03 10:35:14
Ankieta dotycząca przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych

2016-01-27 09:49:10